انجمن زنان کارآفرین حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را به همه‌ی عزیزان تبریک می‌گوید.

25 فروردین1400

شروع نوشتن اینجا...نجمن زنان کارآفرین حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی را به همه‌ی عزیزان تبریک می‌گوید.

https://t.me/womanngo


ترویج کارآفرینی اجتماعی ومعرفی مستند بنیانگذار محک
23 اسفند1399