هفته درختکاری مبارک

16 اسفند1399

شروع نوشتن اینجا...مزمان با هفته درختکاری انجام شد:
بازدید اعضای انجمن از موسسه کارآفرینی اجتماعی پدیده یاس

روز شنبه ۱۶ اسفند، همزمان با هفته درختکاری و‌ با دعوت فریده عبداللهی، مدیرعامل موسسه کارآفرینی اجتماعی پدیده یاس، اعضای انجمن از این موسسه بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، همزمان با بازدید از نمایشگاه ارائه محصولات، به پیشنهاد روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، مراسم درختکاری صورت گرفت.
عبداللهی در این بازدید با اشاره به نحوه شکل گیری و فعالیت های موسسه پدیده یاس، گفت:
این موسسه از سال ۹۵ با هدف توانمندسازی ، مهارت آموزی و اشتغال بانوان سرپرست خانوار ، فعالیت خود را آغاز نموده و به ثبت رسید .
وی افزود: پدیده یاس پس از شناسایی بانوان سرپرست خانوار از طریق نهادهای مرتبط و‌ وارد کردن آنان در لیست مددجویان، به آنان مشاوره های لازم جهت راه اندازی کسب و‌کار و‌ ورود به بازار کار داده و‌ در صورت نیاز متناسب با علائق و‌ توانایی های آنان مهارت های لازم را به آنان آموزش می دهد تا بتوانند در دوره های راهیابی به بازار فروش هم شرکت کنند.
مدیر عامل موسسه پدیده یاس همچنین گفت: این موسسه طرح های مختلفی را طی سال های اخیر اجرا نموده که از آن جمله می توان به طرح “متینا ” (آموزش های هنری و مهارت های کسب وکار) و طرح محبوب (توانمندسازی و ایجاد کسب وکارهای خانگی و یا اشتغال در کارگاه و توان افزایی بانوان سرپرست خانوار و فرزندان آنها و تأمين ابزار و وسایل اشتغال آنان) اشاره نمود.
این کارآفرین اجتماعی همچنین در مورد آموزش مسؤلیت های اجتماعی و مهارت های فردی بانوان تحت پوشش موسسه به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و‌نیز نحوه فعالیت ها با توجه به شرایط پس از کرونا توضیحاتی ارائه نمود.
گفتنی است، در پایان اعضای انجمن از کارگاه تولید کالای خواب بازدید نموده و همراه با شهربانو‌امانی، عضو شورای شهر تهران و سمیه حاجوی، شهردار منطقه ۷ با مشارکت در مراسم درختکاری در فضای سبز توجه خود به طبیعت و‌حفظ محیط زیست را نشان دادند.
https://t.me/womanngo


“تأثیر کرونا بر کسب و‌کار زنان و‌نقش رسانه در دستیابی به فرصت های برابر در وضع موجود”
12 اسفند 1399