“تأثیر کرونا بر کسب و‌کار زنان و‌نقش رسانه در دستیابی به فرصت های برابر در وضع موجود”

12 اسفند 1399بیش از یکسال از شیوع بیماری کرونا می‌گذرد و این ویروس علاوه بر اینکه موجب مرگ بسیاری عزیزانمان شده است و جان هزاران نفر از مردم در دنیا را گرفته آسیب‌های فراوانی نیز بر پیکره اقتصاد کشورها وارد کرده است .
. به طوری که طبق اعلام مرکز آمار در دو ماه نخست شیوع بیماری کرونا ۳۸ درصد کسب و کارها فعالیتی نداشتند و در این میان، بخش خدمات بیشترین آسیب را متحمل شدند.
به دلایلی بسیار کسب و‌کارهای زنان در بسیاری از کشورها و صنوف مختلف بر اثر پاندومی کرونا دچار آسیب‌های شدید اقتصادی و حتی رکود شده‌اند.
از سویی دیگر حضور پر رنگ زنان در کسب و کارهای کوچک و چابکی این کسب و کارها ، نقش های چند گانه زنان در خانه و محل کار، یکی شدن محل کار و خانه هر کدام از نگاهی فرصت است و تهدید.
با توجه به اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثر تعاملات اجتماعی و ماندن در خانه است، استفاده از بسترهای فضای مجازی و اطلاع از این ظرفیت در میان زنان کارآفرین و صاحب کسب و کار شاید بتواند وضعیت برابری را در شرایط امروز در دستیابی به فرصت های کسب و کار رقم بزند.
امروز بیشتر از هر زمان دیگری به هم افزایی تشکل های زنان برای ظرفیت سازی و حضور موثر زنان در عرصه اقتصادی نیازمندیم.
به مناسبت روز جهانی زن و با این هدف انجمن زنان کارآفرین و موسسه راز با همکاری ویژه خبرگزاری دیدار شما را به همراهی برنامه لایو‌این هفته با موضوع “تأثیر کرونا بر کسب و‌کار زنان و‌نقش رسانه در دستیابی به فرصت های برابر در وضع موجود” و‌ با حضور خانم ها فریبا مهدیون و زهرا رهایی، رییس هیئت مدیره و‌عضو کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین و‌ کتایون مصری مدیرعامل موسسه رسانه اندیشه زن دعوت می کند.
دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۶

شروع نوشتن اینجا...

پاسداشت درخت و‌درختکاری
10 اسفند1399