پاسداشت درخت و‌درختکاری

10 اسفند1399

شروع نوشتن اینجا...


پاسداشت درخت و‌درختکاری از ديرباز در كشور ما مرسوم بوده است. در جای جای كشور،
درخت های كهن بسياری كه براب حفاظت از آن ها محدوده ای تعيين و آن ها را از تعرض مصون داشته ايم،هنوز هم وجود دارند.
اما ایده اوليه روز درخت كاری اولين بار توسط جوليوس استرلينگ مورتون از امريكا در سال ١٨٧٣ مطرح شده است.
و بسياری از كشورهای جهان،اين روز را گرامي داشته میدارند.
اما نكته آن است كه در كجا و چگونه بايد درخت بكاريم.
متاسفانه در سال های اخير با موج تنوع طلبی و عدم توجه مردم و مسئولان به سازگاری بومی درختان با محیط کاشت آن روبرو بوده ايم.
از همه ی دوستان و همراهان درخواست داريم كه حتما به اين نكته كه درخت بايد با توجه به ويژگي های اقليمی هر منطقه كاشته شود،دقت كنند.
و نكته آخر آن كه، پس از كاشت، نگه داشت درخت را نيز از ياد نبريم.
به اميد روزهاي سبز تَر
کارگروه کشاورزی و‌محیط زیست انجمن زنان کارآفرین
https://t.me/womanngo


“زنان و تکاپو برای ساخت محیط اجتماعی برتر”
9 اسفند1399