“زنان و تکاپو برای ساخت محیط اجتماعی برتر”

9 اسفند1399

شروع نوشتن اینجا...تجربه زندگی اجتماعی و آگاهی از شرایط زیست بهینه، زنان را ترغیب به احقاق حقوق خود کرد و زمینه های گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تغییر کارکردهای ساختاری و غیرساختاری آنها را فراهم ساخت، با تحول سریع و عمیقی که در نقش اجتماعتی زنان با عمومیت یافتن تحصیل و آموزش و مشارکت جدی اقتصادی و سیاسی آنها صورت گرفته است، می توان بنیادی ترین گام برای توضیح این تحول را کنش هایی دانست که زنان از خود نشان می دهند. تنوع کارکردهای نقش اجتماعی زنان در بستر تغییر اجتماعی و تحولات فرهنگی صورت گرفته در کشور است.
موضوع نشست این هفته لایو انجمن ملی زنان کارآفرین: “زنان و تکاپو برای ساخت محیط اجتماعی برتر” با حضور خانم فاطمه فرهنگ خواه بنيانگذار گروه احياء متشكل از دو نهاد: “انجمن حمايت و يارى اسيب ديدگان اجتماعى ” و ” انجمن حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب”، عضو کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن زنان کارآفرین و آقای محمد میلانی بناب، نویسنده و روزنامه نگار، پژوهشگر اجتماعی و نویسنده کتاب دیده بان شهر برگزار می گردد، در ادامه به محورهای مورد بحث لایو این هفته اشاره شده است:
بحث اول: زنان در مواجه با سبک‌های نوین زندگی فردی و اجتماعی. چشم انداز آینده روشن در گرو شناخت معضلات اجتماعی و فردی امروز
بحث دوم: اجتماع بحران زده و نگاه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی. زنان در مواجه با الگوهای غلط و ناموزون اجتماعی.
بخش سوم: اعتلای نقش و عملکرد زنان در گرو شناخت صحیح جایگاه زن در جامعه اسلامی-مدنی و حقوق شهروندی، معیارهای صحیح طبقه بندی ارکان اجتماعی به منظور شناخت جایگاه واقعی زنان در مناسبات اجتماعی.
بحش چهارم: راه‌های مقابله با سرایت تعرض‌های اجتماعی به عنوان مهمترین عامل پس‌رفت زنان در جوامع روبه رشد. توجه به معیارها و رفتارهای اثربخش در راستای کاهش بار تبعیض و عفب‌ماندگی اجتماعی زنان.
https://t.me/womanngo


روز جهانی سازمانهای مردم نهاد
8 اسفند1399