توسعه صنایع خلاق و فرهنگی با رویکرد کارآفرینی فرهنگی

27 دی 1399امروزه سهم هنر و فرهنگ دراقتصادکشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بعنوان یک بخش رشد یابنده است که با سرعتی بیش ازسایر بخشهای اقتصادی توسعه می یابد.اين حوزه همچنين امکانات و فرصت های شغلی بسیارمتفاوت و غالبا با مهارت های بالا و خلاقانه را ایجاد میکند.
در برنامه زنده اینستاگرامی روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ساعت ۱۷، با حضور خانم ها خدیجه یارعلی رییس کارگروه فرهنگی و‌اجتماعی انجمن و سامیه ابتهاج مشاور و‌مدرس حوزه صنایع خلاق و‌فرهنگی، ضمن بیان اهمیت کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق درعرصه اقتصاد و رقابت جهانی به تشریح مبانی نظری کارافرینی فرهنگی صنایع خلاق و صنایع فرهنگی پرداخته و همچنين عوامل توسعه صنايع خلاق و فرهنگي را با رويكرد كارآفريني فرهنگي بررسي مي كنيم.
با ما همراه باشید.
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

https://t.me/womanngoمعرفی “کارستان” مستند مادر زمین
20 دی 1399