آخرین یلدای قرن مبارک

30 آذر 1399آخرین یلدای قرن مبارک

آخرین یلدای قرن مبارک

در فرهنگ ایرانی یلدا نخستین شب زمستان و بلندترین شب سال است ایرانیان در این شب جشن های باشکوهی برگزار می کردند. ریشه این اعتقاد و باور و سابقه برگزاری مراسم به عقاید ایرانیان قبل از ظهور زرتشت برمی گردد که بعداز ظهور زرتشت نیز در میان ایرانیان تداوم یافت.
براساس تقویم خورشیدی در مناطق معتدله شمالی و جنوبی کره زمین در طول سال دو اعتدال(برابری شب و روز ) و دو انقلاب ( طولانی ترین روز و طولانی ترین شب )وجود دارد که ایرانیان باستان این تحولات طبیعی را از نظر دور نداشتند و برای هر کدام جشن ها و آیین های خاصی داشته اند: اعتدال بهاری را با جشن های نوروز و اعتدال پاییزی را با جشن های مهرگان آغاز کرده و انقلاب تابستان را با جشن های تیرگان و آبریزگان و انقلاب زمستان را با جشن یلدا از سر می گذرانند.
به عقید ایرانیان روز سی ام آذر اوج کوتاهی روز و محرومیت جهان از فروغ مهر بخش خورشید است ظلمت و نور در کشاکشی سهمگین قرار می گیرند و بیم آن می رود که ظلمت بر نور غلبه کند به همین جهت ایرانیان خود را موظف می دانستند که دراین نبرد سخت به یاری نور بشتابند. آنها با برافروختن شعله های آتش در تاریک ترین شب سال مهر را در غلبه بر تاریکی یاری می نمودند. به همین جهت در کنار هم جمع می شدند اجاق های خویش را روشن نگه می داشتند و با خواندن سرودهای حماسی و زرمی حمایت خود از خورشید و نفرت از تاریکی بیان را می داشتند.
آنها برای رفع نحوست ظلمت و تاریکی هر آنچه داشتند در طبق اخلاص قرار داده و از مهمانان خویش پذیرایی می کردند.

اما آنچه این جشن را به طبیعت پیوند می دهد در تحولاتی که در اجرام آسمانی اتفاق می افتد و افزایش تدریجی روز نسبت به شب رابطه ای تنگاتنگ دارد. جوشش زمین و رویش دانه هایی که در فصول پیشین در دل خاک نهان شده اند نشان از آغاز حیاتی دوباره برای زندگی و فعالیت و کار و تلاش می دهد .
بنابراین جشن یلدا نشانگر وحدت و همدلی، نوع دوستی و سخاوت ،عشق و احترام نور و حیات در جامعه بشری است .
آخرین یلدای قرن بر شما عزیزان مبارک باد
روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین

https://t.me/womanngoچگونه از لینکداین برای توسعه کسب و‌کار استفاده کنیم؟
29 آذر 1399