تفاهم نامه ی کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن و کارگروه اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

29 آذر 1399نشست هم اندیشی اجرای تفاهم نامه ی کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن و کارگروه اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نشست هم اندیشی اجرای تفاهم نامه ی کارگروه کارآفرینی اجتماعی انجمن و کارگروه اجتماعی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، ۲۹ آذر ۹۹ برگزار و نیازسنجی های انجام شده اعضای کارگروه کارآفرینی به منظور بررسی و ارایه راهکار مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه تهیه الگوی اجرایی فرآیند مسئولیت اجتماعی و تعریف شاخص از طریق برگزاری لایو، یا برگزاری همایش یا سمینار با همکاری سازمان نصر برای معرفی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی به سایر شرکت های خصوصی، استفاده مناسب از زیر ساختها و در نهایت فروش آنلاین به منظور اجرای طرح توانمندی نیاز به آموزش به بانوان کارآفرین، لزوم آموزش های اولیه استفاده از تجهیزات ارتباطی همانند کامپیوتر و تب لت در کنار ایجاد زیر ساخت ها و ارسال تجهیزات مورد نیاز آموزشی، نیاز به فرهنگ سازی و پیگیری در زمینه دفن زباله در استان گیلان، تشکیل کمپین نهاد ( نصر همراه الفباي لبخند) برای رفع نیاز دانش آموزان در سازمان نصر با توجه به عدم بهره مندی ۳۰ درصد دانش آموزان از تجهیزات آموزشی، اعلام برنامه و زمانبندی برای اجرای موارد تفاهم نامه و موارد یاد شده، لزوم برنامه های کوتاه مدت و اجرایی برای اجرای مواد تفاهم نامه، ایجاد الگوی مناسب مسئولیت اجتماعی و تعریف و ترویج معنای مسئولیت اجتماعی مطرح شد.

گفتنی است در پایان نشست، طرح مدل و الگوی مسئولیت های اجتماعی شرکت های خصوصی، اعلام اسامی بانوان کارآفرین به همراه تعیین سطح از لحاظ دانش حوزه آی تی، اعلام سرفصل آموزش های مورد نیاز، گفتگو با استاد دوره های آموزشی محتوا سازی برای فضای مجازی و نیازسنجی به منظور شناسایی دانش آموزان برای ارسال تب لت، مصوب شد.

https://t.me/womanngoوبینار خلاقیت در پژوهش همزمان با هفته پژوهش و فناوری
24 آذر 1399