تاسیس دفاتر استانی

9 آذر 1399توسعه کمی و‌کیفی از اهداف مهم نهادهای مدنی است که در برنامه ریزی های آنان لحاظ می شود. انجمن زنان کارآفرین نیز بدین منظور پس از ۱۴ سال فعالیت مستمر براساس قابلیت های استانی و ظرفیت داخلی خود اقدام به تاسیس دفاتر استانی خود نموده که تاکنون در سه استان گلستان (سال۱۳۹۷) و‌کرمانشاه و‌گیلان (۱۳۹۹) مجوز فعالیت از وزارت کشور و استانداری های این سه استان گرفته است. در برنامه زنده اینستاگرامی این هفته (ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۹ آبانماه)، فخرالسادات محتشمی پور مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و‌عضو‌ کمیته شعب و‌نمایندگی انجمن با مسئولین دفاتر نمایندگی در سه استان (خانم ها فرشته سلیمانی، شریفه حق شناس و‌شیرین پارسی) به گفتگو خواهد نشست. برای آشنایی با فعالیت های انجمن در این استان ها با ما همراه باشید. روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین


هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان مازندران، دانشگاه مازندران، ۲ آذرماه، ساعت ۱۳-۹
9 آذر 1399