هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان مازندران، دانشگاه مازندران، ۲ آذرماه، ساعت ۱۳-۹

9 آذر 1399دانش آموختگان دانشگاهی در آوردگاه هاي اقتصاد و صنعت کشور از جایگاهي تاثیرگذار برخوردارند. زیست بوم کارآفریني و عرصه کسب و کارهاي نوپاي ایران نیز شاهد حضور پررنگ و اثرگذار دانش آموختگان دانشگاهی است. این وضعیت دانشگاه را مجاب کرده که با عزم جدي و برنامه ریزي به همگرایي و هم افزایي بیشتر کارآفرینان جامعه دانشگاهي کمک کند و از نگاهی بالاتر بتواند درقامت یک دانشگاه نسل سومی، نقش ارزنده ای در زیست بوم کارآفرینی کشور ایفا نماید.
انجمن ملی زنان کارآفرین در راستای تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” را در استان مازندران با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازنداران در تاریخ ۲ آذرماه همزمان با هفته جهانی کارآفرینی برگزار می نماید.
در این وبینار همچون روال وبینارهای انتقال تجارب، با تجربه زیسته دو بانوی کارآفرین از استان مازندران آشنا می شویم و تحلیل الگوی موفق آنان را در وبینار خواهیم داشت.
خانم فاطمه قاسمی دودران، مدیر تولیدی صنایع دستی ترنج زاعمرز می باشند از تولیدات خانم قاسمی می توان به محصولاتی چون گلیم، جاجیم، سفره، عروسک …اشاره کرد، ایشان در طی سالهای ۸۶، ۸۷، ۹۵ و ۹۷ به عنوان بانوی کارآفرین استانی در حوزه صنایع دستی انتخاب شدند و هچنین در حوزه آموزش مهارتهای صنایع دستی نیز مشغول به فعالیت می باشند.
خانم سکینه یاوری سورکی، فعال حوزه زنبوراری و تولید کننده عسل و ژل رویال، عضو شرکت تعاونی زنبور
داران مازندران، در سال ۹۹ به عنوان تولیدکننده برتر ژل رویال در استان مازنداران شناخته شده اند، ایشان در حال برندسازی محصول خود با نام “ژل ماز” می باشند.
برای ثبت نام می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
http://eic.umz.ac.ir/
برای حضور در وبینار می توانید از طریق لینک زیر وارد شوید:
https://umz-meet.iranlms.org/public/


هفته جهانی کارآفرینی و‌تقدیر از اعضای همدل و‌همراه انجمن
9 آذر