هفته جهانی کارآفرینی مبارک باد

9 آذر 1399همزمان با هفته جهانی کارآفرینی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی اعلام شدند. در این جشنواره شرکت طنین پرداز پاسارگاد ضمن دریافت لوح زرین فن آفرینی و تندیس زرین فرصتهای سرمایه گذاری، موفق به دریافت چهار جایزه در بخش های مختلف جشنواره گردید. روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین این موفقیت را به خانم سمیراکوشکستانی عضو پرتلاش انجمن و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت طنین پرداز پاسارگاد تبریک می گوید. لازم به ذکر است شرکت طنین پرداز پاسارگاد با هدف کمک به کودکان ناشنوا و‌کم شنوا که سالانه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر به تعداد آن ها اضافه می شود، با تمرکز بر طراحی و ساخت سیستمهای تشخیصی و توانبخشی شنوایی در سال ۹۲ تاسیس گردید. و با شعار زندگی بدون ناتوانی و درد برای همه، موفق به ارائه راه حلها و محصولاتی مرتبط با حوزه شنوایی گردید. دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی یکی از محصولات شرکت دانش بنیان طنین پرداز است که در جشنواره شیخ بهایی مورد داوری قرار گرفت. کاربرد این محصول در ارزیابی و تستهای شنوایی سنجی و تسکین بیماری وزوز گوش می باشد.


ششمین وبینار انتقال تجارب و‌معرفی الگوهای موفق کارآفرینی زنان در دانشگاه ها روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه
8 آذر 1399