چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی با موضوع “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان آذربایجان شرقی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳ آبانماه، ساعت ۱۷-۱۳

9 آبان 1399چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی با موضوع “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان آذربایجان شرقی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳ آبانماه، ساعت ۱۷-۱۳
هر چند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران نسبت به حدود ۷۰ سال پیش دو برابر شده، اما زنان همچنان سهم بسیار کمی در اقتصاد و بازار کار ایران دارند. آنطور که بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۶ درصد است. آخرین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری زنان در ایران نشان می‌دهد سهم زنان از بازار کار کمتر از ۲۰ درصد بوده است، حال آنکه بیکاری زنان به مراتب بیشتر از مردان و بیش از ۱۸ درصد گزارش شده است.
این نکته قابل توجه است که در دهه‌های اخیر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران افزایش داشته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی زنان از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. با این وجود، این پیشرفت مناسب با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه نیست. تنها اگر مقوله تحصیل را در نظر بگیریم، در دهه‌های اخیر زنان زیادی به جمعیت تحصیل‌کرده ایرانی اضافه شده‌اند. در برهه‌هایی تعداد زنانی که به دانشگاه راه یافته‌اند بیش از مردان گزارش شده است.
توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دختران دانشجو از اهداف کلیدی و در بیانیه ماموریت انجمن ملی زنان کارآفرین به عنوان رسالت اساسی انجمن دیده شده است. در همین راستا انجمن پیرو تفاهم نامه با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای “انتقال تجارب کارآفرینی زنان در دانشگاه” را با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تاریخ شنبه ۳ آبانماه از ساعت ۱۳ الی ۱۷ برگزار میکند.
در این وبینار طبق روال وبینارهای گذشته با حضور دو کارآفرین بومی به معرفی الگوهای موفق و تجارب زیسته آنان می پردازیم. خانم راضیه اصغرپور غفاری مدير و موسس کارگاه تیپ یک باور، اولين کارگاه آموزشی و ایجاد اشتغال برای معلولين ذهني در بستان اباد و همچنین خانم لیلاسادات طائبی، مدیرعامل موسسه مد و لباس هنر فاخر طراحان مدلیوسا، طراح واحیاءکننده لباسهای سنتی اقوام ایرانی، دارای نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی درسال۱۳۹۶ دررشته البسه سنتی، صادرکننده لباس سنتی.سوزندوزی و رودوزیهای سنتی به اروپا بابرند خانه مد میشانه از تجربیات خود برای دختران دانشجو خواهد گفت.

لینک ورود به وبینار:
http://vc.azaruniv.ac.ir/rclj9degbz86/تاثیر هوش کسب و کار بر روند زندگی و کسب و کار آینده زنان
8 آبان 1399