بررسی فرصت ها و‌چالش های صادرات (به مناسبت روز ملی صادرات)

8 آیان 1399بررسی فرصت ها و‌چالش های صادرات (به مناسبت روز ملی صادرات) بیست و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی صادرات در سال ۱۳۷۶ تعیین شد. تعیین این روز خاص نشان از توجه و اهمیت بخش خصوصی و دولتی به حوزه صادرات دارد. روزی که در آن همه صادرکنندگان از فرصتها، دغدغه ها و چالشهای خود می گویند. با توجه به ظرفیتهای این کشور در صنایع مختلف و منابع گوناگون باید راهکارهای عملی، قانونمند و شفافی باشد که ضمن تسریع در فرآیند صدور کالا و خدمات و با نظارت بر کیفیت و کمیت محصول بازارهای بزرگتر و بیشتری را برای ایران و ایرانیان فراهم کند. در لایو پنج شنبه اول آبان ماه انجمن زنان کارآفرین سه تن از فعالان اقتصادی عضو‌انجمن از خود و کسب و کارهای خود در این حوزه خواهند گفت با این امید که بتوانند در دنیای رقابت پیروز و ماندگار باشند. لایو این هفته با حضور فاطمه فیروزی رئیس کارگروه صنعت و تجارت، پری ناز محمدی عضو انجمن زنان کارآفرین و زهرا نقوی عضو هیئت مدیره انجمن برگزار میشود


سومین وبینار انتقال تجارب کارآفرینی در خراسان شمالی انجمن ملی زنان کارآفرین
8 آبان 1399