لایو اینستاگرامی سی ام مرداد ماه ۹۹ : مسئولیت اجتماعی ما در برابر کودکان کار

29 مرداد 1399مسئولیت اجتماعی زنان کارآفرین در برابرکودکان کار

انجمن زنان کارآفرین با توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان کارآفرین شکل گرفت. این ‌نهاد مدنی طی حدود ۱۶ سال فعالیت مستمر علاوه بر ترویج و توسعه کارآفرینی، با پیوستن به شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، شناسایی، حمایت و مشارکت با برخی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد و‌ بویژه موسسات کارآفرین اجتماعی را در دستور کار خود داشته است. از این رو لایو‌ اینستاگرام انجمن به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به موضوع مسئولیت اجتماعی ما در برابر کودکان کار اختصاص یافته است.
در این برنامه خانم ها خجسته حسینی پور عضو انجمن زنان کارآفرین ، مؤسس و رئیس هیأت مدیره انجمن حامیان کودکان کار و خیابان و عضو مؤسسین شبکه یاری کودکان کار و مریم خاوازی بازرس انجمن ملی زنان کارآفرین و رئیس هیأت مدیره شرکت آدران رایانه حضور دارند.
با ما همراه باشید. روابط عمومی انجمن
ارد کنیدروز ملی حمایت از صنایع کوچک بر فعالان این حوزه مبارک باد
22 مرداد 1399