سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین

13 مرداد 1399


سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد. ویژه بهار ۹۹

سی و‌دومین فصلنامه انجمن زنان کارآفرین منتشر شد.
ویژه بهار ۹۹

https://t.me/womanngo/2046معرفی کتاب زندگی تاب آورانه به صورت زنده در اینستاگرام انجمن
28 تیر 1399