150 قدم در برابر 50 قدم

23 آذر 1402

🔺۱۵۰ قدم در برابر ۵۰ قدم

 گزارش «شرق» از چالش‌های پیش‌روی زنان کارآفرین؛ از کلیشه‌ها و تعصبات فرهنگی تا موانع رسمی و ساختاری

  🔹جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران می‌گویند که نسبت اشتغال یعنی تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار در میان زنان ۱۲ درصد و نسبت اشتغال در مردان نیز ۶۳.۷ درصد است. تفاوت فاحشی که از فرصت‌های نابرابر شغلی میان زنان و مردان در جامعه نشان دارد.

 زهرا حسین‌پور، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین:

 🔹وقتی در جامعه زنی وارد میدان می‌شود باید بسیار مراقب باشد تا هم از نظر شخصیت اجتماعی  جایگاه خودش را محفوظ بدارد و هم اینکه برخلاف انتظار با سنگ‌اندازی‌های بیشتری مواجه است. حال اینکه انتظار این است بوروکراسی فرایند یکسانی را پیش پای افراد بگذارد.

 جهان‌آرا ممی‌خانی، کارآفرین:

 🔹هر مورد شکست در کار برای زنان خیلی بیشتر در ذهن جامعه باقی می‌ماند تا صدها مورد شکست مردان.

 ویدا دیلمی، نایب‌رئیس انجمن زنان کارآفرین:

 🔹اگر مردان برای اثبات خود ۵۰ قدم برمی‌دارند، زنان باید ۱۵۰ قدم بردارند.

 🔹گزارش مریم لطفی را اینجا بخوانید:

@sharghdaily1

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-908830

https://www.instagram.com/p/C00zxSXNhR6/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==


تبریک
آذر 1402