بازدید اعضای انجمن زنان کارآفرین از خانه خورشید به مدیریت خانم لیلا ارشد

5 شهریور 1398حضور فعال انجمن زنان کارآفرین در نشست یکپارچه سازی فرهنگی-اجتماعی متخصصان ایرانی 


شیرین پارسی به عنوان سخنران در پنل و زهرا نقوی به عنوان نماینده روابط عمومی و سمیرا کوشکستانی، رئیس کمیته پژوهش، در نشست یکپارچه سازی فرهنگی-اجتماعی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور شرکت کردند.


به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این نشست که ۵ شهریور ۹۸ در راستای انتقال دانش و تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از کشور و برقراری ارتباط هدفمند بین متخصصان و دانشگاهیان، استادان، کارشناسان، مدیران و تصمیم گیرندگان کلیدی کشور توسط موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان برگزار شد، ، سه سخنران اصلی از شرکت گوگل و دو شرکت دانش بنیان فعال در ایران حضور داشته و دو ميزگرد در زمینه چالش هاي زندگي شخصي و حرفه ای در ايران و خارج برگزار شد.


شیرین پارسی، یکی از اعضای انجمن، از دلایل بازگشت خود از کشور فرانسه و فعالیت های اقتصادی، چگونگی شروع فعالیت ها، چالش ها و فرصت های بدست آمده از تلاش های خود و خانواده اش گفت. همچنین صحبت هایی در زمینه دغدغه های خود نسبت به مسائل اجتماعی و نقش زنان در تشکل ها و نهادهای مدنی ارائه کرد.


همچنین در این نشست با استفاده از تجارب چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین با موضوع “زنان کارآفرین؛ زندگی و کار” اهمیت هارمونی بین نقش ها توسط اعضا انجمن مطرح شده و از نگاه هر یک به بحث گذاشته شد. در ادامه نیز زهرا نقوی با توجه به مثلث نقش ها در زندگی که شامل خود فرد، خانواده و کار است، زنان شرکت کننده در پنل را به چالش کشیده و سمیرا کوشکستانی به تشریح تفاوت هارمونی و تعادل پرداخت.


در پایان برنامه از شرکت کنندگان برای عضویت در انجمن دعوت به عمل آمد.


شروع نوشتن اینجا...

روز تشکل ها و مشارکت های مردمی مبارک
22 مرداد1398