مجمع عمومی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین

23 خرداد1398مجمع عمومی سالیانه

 

انتخابات بازرس انجمن ملی زنان کارآفرین برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار شد.

 

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ملی زنان کارآفرین که روز ۲۲ خردادماه ۹۸ در تهران تشکیل شد،گزارش عملکرد سالیانه انجمن ارائه شد و ترازنامه انجمن منتهی به سال مالی ۲۹ اسفندماه ۹۷ بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

 

در این مجمع انتخابات بازرس انجمن ملی زنان کارآفرین نیز برگزار شد که طی آن مریم خاوازی به‌عنوان بازرس اصلی و سوگل افشاری به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند


شروع نوشتن اینجا...

نشست کارآفرینی اجتماعی زنان عوامل موثر و راهکارها
19 خرداد1398