نشست نوروزی – همدردی با سیل زدگان

25فروردین1398نشست نوروزی - همدردی با سیل زدگان

نشست نوروزی انجمن روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه با حضور اعضا در دفتر بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و‌جوانان برگزار شد.

در این نشست اعضا در فضایی صمیمی به گفتگو و‌تبادل اخبار و اطلاعات پرداخته در ارتباط با برخی مسائل انجمن از جمله نقل مکان و تهیه دفتر مشورت و‌تبادل نظر کردند. پیشنهاد خرید ملک برای انجمن از طریق سرمایه گذاری اعضای داوطلب به بحث‌ گذاشته و‌مقرر شد هیئت مدیره موضوع را پیگیری کند.

در این برنامه به دنبال ارائه گزارش وضعیت مناطق سیل زده و اعلام آمادگی اعضا برای مددرسانی، یکی از اعضای کارآفرین اجتماعی انجمن اقدامات انجام شده توسط موسسه متبوع خود را بیان کرد و براساس تمایل حاضرین مبالغ اهدایی اعضا برای تخصیص به مناطق سیل زده جمع آوری شد.

همچنین در پایان نشست نوروزی با ذکر نام کلیه متولدین اولین ماه بهار و‌تبریک به آنان، اعضای حاضر با آرزوی سلامت و‌سعادت برای همه فروردین ماهی ها کام خود را شیرین کردند


شروع نوشتن اینجا...

نشست عمومی انجمن زنان کارآفرین
3 بهمن1397