مهلت ارسال مقاله برای چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین

16 در 1397

شروع نوشتن اینجا...


حوه نگارش اصل مقالات در همایش چهاردهم انجمن زنان کار آفرین

نحوه نگارش اصل مقالات در همایش چهاردهم انجمن زنان کار آفرین با عنوان ” زنان کارآفرین ، زندگی و کار ”اصل مقاله شاملالف: چکيده کوتاه (۲۰۰ تا ۲۵۰ کلمه) و ۳ تا ۵ کليدواژه (براي چاپ در کتاب چکيده )ب: متن مقاله: مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، بحث و بررسي، نتايج، منابعج : حجم کل مقاله با منابع و چکيده حداقل 3500 و حداکثر 4500 کلمه با قلم بي لوتوس 12 در صفحات 23 سطري با حاشيه معمولي است. Times New Roman 12 . مقالات انگلیسی با قلم تهيه شودمقاله‌ كاملشركت‌كنندگاني كه مايل مي باشند مقاله‌ ارائه شده خود (شفاهي يا پوستر) را در مجموعه ‌منتخب مقالات همايش منتشر كنند، ضروري است که مقاله‌ کامل خود را به زبان فارسي یا انگلیسی در ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ واژه بطور دقيق بر اساس قالب نمونه آماده کنند و تا مهلت‌ تعيين‌شده (پایان آذرماه ۹۷ ) توسط ایمیل و با تیتر “ارسال اصل مقاله” بارگزاري نمايند تا مقاله براي چاپ در مجموعه مقالات منتخب همايش مورد ارزيابي قرار گيرد. ضروري است که مقالات دقيقا مطابق با قالب مقاله همايش تهيه گردد.نکات ضروریمقاله شامل تمامی بخش های زیر باید در ۳۵۰۰ تا حداکثر ۴۵۰۰ واژه نگاشته شود .تمامی بخش های مقاله از قلم ١٢استفاده شود . B Lotus مقالات دربرنامه ورد 2013 و با بین هر بخش یک خط سفید فاصله بگذارید و در ابتدای هر پاراگراف از تورفتگی استفاده نمایید.در نوشتن مقاله از شیوه حروفچینی و ترتیب بخش های زیر با دقت پیروی نماییدعنوان مقالهنام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگانرتبه دانشگاهی و رشته تحصیلیدانشگاهایمیلچکیدهچکیده مقاله باید در حدود ۲۰۰-۲۵۰ کلمه و بیانگر خلاصه ای از مقاله باشدکلید واژگان:سه تا پنج واژه یا عبارت و با ویرگول جدا شده باشند۱- مقدمهمقدمه مشتمل بر دو تا چهار پاراگراف و در بردارنده حوزه تحقیق، بافت و بستر پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، و هدف تحقیق باشد۲- پیشینه تحقیقدر پیشینه به منابع کلیدی و مطالعات اصلی مربوطه ارجاع داده می شود. استفاده از مطالب و آثار دیگران حتما باید با ارجاع کامل تنظیم گردند. اگر به شیوه مستقیم ارجاع می دهید علاوه بر نام نویسنده و سال نشر اثر شماره صفحه را نیز ذکر کنید۳- روش تحقیقاین بخش شامل طرح تحقیق، شیوه و ابزار تحقیق و روش های تحلیل داده ها است .۴- نتایج و بحثدر این بخش با توجه به سوال ها یا فرضیه های تحقیق، یافته های مهم ارائه و تبیین می شوند۵- نتیجه گیرینتیجه گیری در سه تا چهار پاراگراف بیان گردد. در نتیجه گیری اهمیت، محدوده و محدودیت ها، جنبه های بدیع و همچنین کاربرد های نظری و یا عملی یافته ها مورد بحث قرار می گیرد. در پایان کاربرد های عملی و یا نظری در صورت وجود ،مطرح و پیشنهادها برای پژوهش های آینده در پایان نتیجه گیری بیان می گردد.منابعتمامی منابع به شکل استاندارد به ترتیب حروف الفبا ذکر گردد .درباره نویسندهدر این قسمت شرح مختصری از زندگینامه علمی نویسندگان مشتمل بر آخرین مدرک دانشگاهی، دانشگاه و گروه آموزشی مربوط و یکی از مهمترین آثار و یا آخرین اثر نویسنده در حداکثر یکصد واژه ذکر گردد.نويسندگان محترمي که مقالات آنها جهت ارائه به صورت سخنراني از طرف هيات علمي مورد تاييد قرار گرفته است، مقاله خود را در فرمت تعيين شده و طبق برنامه زماني که متعاقباً اعلام خواهد شد، خواهشمند است فايل پاورپوينت ارائه مقاله خود را در فرمت مشخص شده تهيه نموده و تا تاریخ پایان آذرماه ۱۳۹۷ به دبيرخانه کنفرانس به آدرس ايميل زیر ارسال نمایند.Karafarin.zanan@gmail.comاستفاده از مقالات در سایت ها و مجلات مرتبط کارآفرینی ، علمی و پژوهشی برای انجمن زنان کارآفرین محفوظ است.

مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی انجمن ملی زنان کارآفرین
16 دی 1397