نشست در اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی

22 مرداد1397

نشست در اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی با حضور خانم زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و خانم سونیا اندیش نایب رییس اتاق، عضو شورای شهر تبریز و مدیرکل امور زنان استاندار

 


بازدید از مرکز پرورش شتر بانو‌حکیمه ناصری
23 مرداد1397