انتخاب رئیس جدید کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

در نشست اعضای کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین، رئیس جدید این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه، خانم رویا کوهستانی به عنوان رئیس جدید کمیته آموزش و مشاوره انجمن انتخاب و از زحمات خانم طاهره بابک، رئیس سابق این کمیته قدردانی شد.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به خانم کوهستانی، برای خانم بابک آرزوی موفقیت دارد.

بادبادک اپ خلاق شد
۲۶ مرداد ۱۴۰۱