بررسی قانون تشکل ها

۰۲ شهریور ۱۴۰۱

اخیرا متنی با عنوان پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده در فضای عمومی منتشر شده که مواردی از این پیش نویس مورد موافقت فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد نمی باشد. در لایو روز چهارشنبه مورخ ۲ شهریور به میزبانی زهرا نقوی از روابط عمومی انجمن در خدمت فعال مدنی فیروزه صابر و کارآفرین موفق شیرین پارسی و رضا درمان مديرعامل موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید می باشیم تا نظرات و پیشنهادات این بزرگواران گوش فرا دهیم و تلاش کنیم که با مشارکت همه فعالان شاهد تصویب و اجرای درست قوانین در جهت مشارکت و تعامل بیشتر باشیم.

معرفی عضو جدید
۰۶ شهریور ۱۴۰۱