عضو منتخب انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشور

۱۶ شهریور ۱۴۰۱

انتخابات انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشوری روز یکشنبه ششم شهریور ماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس صنایع دستی واقع در وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این انتخابات خانم مینا شیری، عضو انجمن زنان کارآفرین پس از رای گیری به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن بانوان فعال صنعت گردشگری و صنایع دستی کشوری انتخاب شد.
انجمن زنان کارآفرین این موفقیت را به خانم شیری تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

فراخوان مشارکت اعضای انجمن دربرگزاری “نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده داننده”
۲۲ شهریور ۱۴۰۱