انتخاب رئیس جدید کارگروه صنعت و تجارت انجمن زنان کارآفرین

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

در نشست کارگروه صنعت و تجارت انجمن زنان کارآفرین، رئیس جدید این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه، خانم رزیتا گلپور به عنوان رئیس جدید کارگروه صنعت و تجارت انجمن انتخاب و از زحمات خانم زهرا حسین پور، رئیس سابق این کارگروه قدردانی شد.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به خانم گلپور، برای خانم حسین پور آرزوی موفقیت دارد.

انتخاب عضو انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا
۲۸ شهریور ۱۴۰۱