انتخاب عضو انجمن زنان کارآفرین به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این انتخابات خانم زهرا نقوی، یکی از اعضای انجمن، به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون انتخاب شد.
گفتنی است، کمیسیون گردشگری اتاق مشترک ایران و ایتالیا، از قدیمی‌ترین کمیسیون‌های اتاق بوده که پس از رفع تحریم‌ها بصورتی بسیار فعال تشکیل می‌ شود و بخش‌های مختلف گردشگری را مورد بررسی قرار می‌دهد.
از مهمترین اهداف این کمیسیون کمک به ارائه راهکارهایی به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده در زمینه ارتقا صنعت گردشگری در کشور است.

انتخاب دو نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انجمن فراسان
۳۰ شهریور ۱۴۰۱