انتخاب دو نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انجمن فراسان

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

دو نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین با موفقیت در انتخابات انجمن فراسان به‌عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره این انجمن برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، طبق جلسه مجمع عمومی عادی سالانه و برگزاری انتخابات انجمن فرهنگ‌سازان و تولیدکنندگان محتوای سایبری (فراسان) در روز پانزدهم شهریورماه، اعضای جدید هیئت‌مدیره انجمن فراسان انتخاب شدند و در نخستین جلسه اعضای جدید که روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه تشکیل شد در خصوص تعیین سمت‌های اعضای هیئت‌مدیره برای دوره آتی تصدی تصمیم‌گیری شد. طی این جلسه، دو نفر از اعضای انجمن زنان کارآفرین یعنی خانم فریبا یاراحمدی، به‌عنوان نایب‌رئیس و خانم آنی خاچیکیان، به عنوان خزانه‌دار انجمن فراسان برگزیده شدند.
انجمن زنان کارآفرین این موفقیت را به خانم یاراحمدی و خانم خاچیکیان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.


کمپین "مسیر ماندگار آزاده"