کمپین "مسیر ماندگار آزاده"

رشد و پیشرفت دختران سرزمینمان یکی از پراهمیت‌ترین ارکانی‌ست که باید اتفاق بیفتد؛ از طرفی راه اندازی کسب و کار و پرورش افراد توانمند که بتوانند یک ایده را به نتیجه و‌ در نهایت به یک چرخه اقتصادی تبدیل کنند بسیار مهم است؛ حال زمان آن رسیده که به یاری شما از دختران ایران زمین حمایت کنیم.

جایزه نوآوری آزاده بر این بنا شده تا به استارتاپ‌های حوزه فناوری که موسسین آن دختران هستند یاری برساند.
۴۲ تیم در این جشنواره شناسایی و پذیرفته شده‌اند و جشنواره آزاده با آموزش، منتورینگ و حمایت از توسعه‌ی این کسب و کارها قصد دارد همراه آنها باشد تا به محصولی جذاب و قابل ارائه دست پیدا کنند و حتی آن‌ها را در جذب سرمایه از سرمایه گذاران، کمک خواهد کرد.

INSTAGRAM

اطلاعات بیشتر


 

حامیان رویداد جایزه نوآوری آزاده
25 بهمن ماه سال 1401