مناسبت روز جهانی زن* با موضوع *دستاوردهای نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده* با حضور *نمایندگان انجمن زنان کارآفرین،منتورهای تیم‌ها، برندگان دوره‌ی نخست جایزه وبنیان‌گذار استارتاپ تامین مالی جمعی رویداد همراه ما باشید‌.​

دوشنبه 15 اسفند 1401انجمن زنان کارآفرین دوشنبه ۱۵ اسفند ساعت ۲۰‌:۳۰ در کلاب هاوس برگزار میکند.
*بمناسبت روز جهانی زن* با موضوع *دستاوردهای نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده* با حضور *نمایندگان انجمن زنان کارآفرین،منتورهای تیم‌ها، برندگان دوره‌ی نخست جایزه و
بنیان‌گذار استارتاپ تامین مالی جمعی رویداد همراه ما باشید‌.

https://www.clubhouse.com/join/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86/AHVuMpvB/mW6vLYdn?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=-ZhV-ayx5E7SSnhEuLCD0g-616634

#انجمن_زنان_کارآفرین
#استارتاپ#منتور#جایزه_نوآوری_آزاده #زنان_موفق#فناوری# #کلاب_هاوس #روز_جهانی_زن
#کمیته_بین_الملل_انجمن_زنان_کارآفرین

۱۷ اسفند "۸ مارس" روز جهانی زن