۱۷ اسفند "۸ مارس" روز جهانی زن

‍ ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘

۱۷ اسفند "۸ مارس" روز جهانی زن

۸ مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می‌شود.
۸ مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی، نژادی و ... به یادآوری موفقیت‌ها و دستاوردهای‌شان می‌پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به‌گذشته در مسیر تلاش‌ها، منازعه‌ها و فعالیت‌های پیشین و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت‌های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت‌هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

علت انتخاب ۸ مارس به‌عنوان روز جهانی زن:
سالانه ملیونها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان در روز ۸ مارس با ترتیب اجتماعات و گردهمایی‌ها این روز را گرامی می‌دارند. انتخاب روز ۸ مارس به‌عنوان روز زن بخاطر مبارزه زنان کارگر فابریکه نساجی کتان در سال ۱۸۵۷ میلادی در شهر نیویورک آمریکا بر می‌گردد.
شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد فابریکات و بازار کاری شده بودند، آنان را وادار به مبارزه علیه این بی‌عدالتی به‌شکل سازمان یافته و منظم کرد. در اين روز كارگران نساجى زن در يك كارخانه بزرگ پوشاك براى اعتراض عليه شرايط بسيار سخت كارى و وضعيت اقتصادی‌شان دست به اعتصاب زدند. خاطره اين اعتصاب براى كارگران فابریک نساجى باقى ماند و نارضايتى عمومى ازاين شرايط براى زنان كارگر ادامه داشت.

۸ مارس سال ۱۹۰۸ میلادی:
بعد از گذشت بیش از پنجاه سال، کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک به‌منظور احیا خاطره اعتصاب در این روز را که تبعیض، محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بیاد می‌آورد دست به اعتصاب زدند. صاحب این کارخانه به‌همراه نگهبانان به‌خاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش‌های دیگر با اعتصاب گران و عدم سرایت آن به‌بخش‌های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی ۱۲۹ تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.
به‌همین دلیل روز ۸ مارس بطور سنتی بنام روز مبارزه زنان علیه بی‌عدالتی و فشار علیه زنان در خاطره‌ها باقی ماند. در سال‌هاى بعد در كشورهاى مختلف اروپايى و امريكا مبارزه زنان به‌شكل تظاهرات و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استعمار کاری و همینطور برای داشتن حقوق برابر در اجتماع ادامه پیدا کرد.
از جمله یکی از مهمترین مدافعان حقوق زن در آلمان خانم کلارا زتکین خواسته‌های مبارزان زن در آلمان را مبنی بر هشت ساعت کار در روز، تسهیلات ویژه در ایام زایمان و سایر حقوق طبق قانون را تقاضا کرد.

‎🆔 @bargi_az_tarikh

#برگی_از_تقویم_تاریخ

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

اولین جلسه هیات مدیره مشترک انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین
16 اسفندماه 1401