انتخاب اعضای شورای مرکزی کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری،صنایع دستی و میراث معنوی ستاد سمن های شورای شهر تهران

تاریخ 1401/12/21

انتخاب اعضای شورای مرکزی کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری،صنایع دستی و میراث معنوی ستاد سمن های شورای شهر تهران

این مراسم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ با شرکت نمایندگان دهها سازمان مردم نهاد با مدیریت دکتر سبد مصطفی هاشمی مدیر مشارکتهای ستاد و با حضور دکتر امین قاسمی سرپرست ستاد گردشگری شهرداری تهران و آقای صابر موحدی در محل ستاد سمن های شورای شهر تهران تشکیل و اعضا شورای مرکزی به ترتیب با اکثریت آرا به مدت یکسال انتخاب شدند :
خانم دکتر بهارک توسلی
آقای مهندس منوچهر لطفی
خانم دکتر راما وزیری

همچنین در این مراسم مهندس منوچهر لطفی با اکثریت آرا به عنوان دبیر کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ستاد سمن های شورای شهر تهران انتخاب شد

برگزاری سمینار آموزشی چالش های مهم مالیاتی برای صاحبان کسب و کار
23 خردادماه 1402