برگزاری سمینار آموزشی چالش های مهم مالیاتی برای صاحبان کسب و کار

23 خردادماه 1402

با تلاش کمیته آموزش انجمن و شرکت کانکتیم این سمینار در تاریخ 23 خردادماه 1402 در دفتر بنیاد برگزار گردید.

نشست کارگروه صنایع دستی و گردشگری
27خرداد1402