نشست کارگروه صنایع دستی و گردشگری

27خرداد1402

ضمن تبریک روز جهانی صنایع دستی از اعضا محترم  فعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری انجمن  دعوت میگردد در این نشست شرکت نمایند‌. جهت هماهنگی شرکت در نشست با دفتر انجمن تماس بگیرید.

سمینار "آشنایی با کارگاه نیمه دوم زندگی"
6 تیر 1402