سمینار "آشنایی با کارگاه نیمه دوم زندگی"

6 تیر 1402

کمیته آموزش و مشاوره انجمن زنان کارآفرین با همکاری روابط عمومی
سمینار "آشنایی با کارگاه نیمه دوم زندگی" با حضور آقای رضا زمانی در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار  کرد.این سمینار در محل دفتر انجمن و با حضور تعدادی از علاقه مندان برگزار شد. 


نشست آنلاین كار گروه صنعت و تجارت
14 تیر 1402