معرفی عضو جدید

14 مرداد 1402


سرکارخانم  شیماشریفی

مدیر عامل شرکت توسعه تجارت الکترونیک منظم

زمینه فعالیت: فن آوری اطلاعات - آژانس دیجیتال مارکتینگ

استان محل فعالیت: تهراننشست هم اندیشی با منتورهای جایزه آزاده
14 مرداد 1402