مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

24 مرداد 1402

حضور نمایندگان هیات مدیره انجمن زنان کارآفرین در مراسم تقدیر از خیرین مشارکت کننده در آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد .

 انجمن زنان کارآفرین در راستای مسئولیت اجتماعی خود و با حمایت اعضا انجمن در این کار خیر مشارکت نمود.

 #انجمن_زنان_کارآفرین #نصر_تهران#مسئولیت_اجتماعی

 

ا...

پرسشنامه کوچینگ
28 مرداد 1402