پرسشنامه کوچینگ

28 مرداد 1402

برای آگاهی‌سازی اعضای گرانقدر انجمن در رابطه با کوچینگ و اثربخشی آن در کسب‌و‌کار، پرسشنامه‌ای طراحی شده است که لینک آن در ادامه آمده است.از شما سپاسگزاریم که با تکمیل این پرسش‌نامه در طراحی برنامه‌های اثربخش کوچینگ به ما یاری می‌رسانید. 


https://www.nawe.ir/survey/start/970aa864-dd18-42bb-b4e3-704ed1267364

میزگرد نقش سازمانهای مردم نهاد در تاب آوری جامعه در بحران های اجتماعی
28 مرداد 1402