میزگرد نقش سازمانهای مردم نهاد در تاب آوری جامعه در بحران های اجتماعی

28 مرداد 1402

فیروزه صابر دبیر شبکه کمک در برنامه این شبکه  به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی با عنوان "نقش سازمان های جامعه مدنی در پیشگیری و کاهش بحران ها"( ۲۲مرداد ۱۴۰۲) از جمله سخنرانان بود. وی  در میزگرد "نقش سازمان های مردم نهاد در تاب آوری جامعه در بحران های اجتماعی" در باره "تجربه زیسته شبکه کمک" گفت: شبکه کمک به صورت رسمی  از ۴ اسفند ماه سال  ۱۳۹۸ همزمان با همه گیری کرونا در جهان با مشارکت ۱۱ شبکه ملی و تخصصی سازمان های غیر دولتی شکل گرفت. این شبکه هدف خود را کاهش میزان ابتلا به کرونا و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی آن در اقشار آسیب پذیر قرار داد و با رویکرد آگاهی بخشی، مطالبه گری و حمایت گری فعالیت خود را آغاز نمود. اجرای طرح ها و فعالیت های این شبکه از طریق سازمان های مردم نهاد و شبکه های تخصصی میسر می شد. شبکه کمک برای این فعالیت سازمان یافته دارای ساختاری مرکب از شورای راهبردی، هیات اجرایی و کارگروه های تخصصی بود. دبیر شبکه کمک در تشریح فعالیت های این شبکه در ادامه افزود: راه اندازی کانال های ارتباط مجازی ، تولید و ترویج ۳۴۳ اثر در مسیر روشنگری و آگاهی بخشی، تهیه انتشار ۵ نامه سرگشاده و ۷ دیدار با مقامات عالی رتبه کشور با تاکید بر مطالبات اساسی از جمله تشکیل ستاد ملی به ریاست رئیس حمهو، قرنطینه ، رعایت پروتکل های بهداشتی. شفاف سازی اطلاعات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و واکسیناسیون از جمله فعالیت های موثر این شبکه بوده است.‌ در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرای ۳۴ طرح حمایتی در استان های محروم و اجرای سه طرح ملی حمایتی ( کودکان کار، معلولین. کاگران روز مزد) از عملکرد شبکه نیز بوده است .صابر در سخنان خود دستاوردهای مهم این تجربه را بسیار قابل توجه دانست و تصریح کرد برای اولین بار مشارکت اجتماعی و همکاری مشترک شبکه ها در کشور محقق گردید. در سایه این همکاری ها درکی فراتر از شبکه های تخصصی در فعالین این حوزه شکل گرفت و آن امکان تاثیر گذاری این شبکه ها در مسایل کلان اجتماعی و بحران ها بود. این تجربه فرصتی برای بهره مندی شبکه ها از توانایی های علمی و تجربی یکدیگر شد. وی می افزاید: تجربه موفق شبکه انعکاسی بود از همصدایی در جامعه مدنی و فرصتی برای دیده شدن هویت و جایگاه اجتماعی سازمان های جامعه مدنی فراهم نمود. این فعال مدنی و کنشگر اجتماعی در ادامه گفت با  تجربه موفق نسبی بدست آمده این امکان فراهم شد  تا با بررسی و ارزیابی آن و بررسی چالش و کاستی ها و بازبینی اهداف بستر تداوم فعالیت شبکه کمک با ماموریت های جدید میسر گردد.‌سند راهبردی شبکه کمک با دقت بازبینی گردید به کلیه بحران ها اعم از طبیعی و غیر طبیعی از جمله اجتماعی تعمیم یافت. ارزیابی تجربه قبلی نشان می داد که چنین شبکه ای بسیار نیازمند مشارکت تشکل های علمی و تخصصی و صنفی است. همچنین در بازبینی امکان مشارکت صاحب نظران و فعالان جامعه مدنی به عنوان شخصیت حقیقی هم در شبکه در کنار شخصیت های حقوقی فراهم گردیده است. در حال حاضر سند راهبردی شبکه کمک در چارچوب مشارکت و کمک در پیشگیری و ارتقای تاب آوری اجتماعی در مخاطرات و مسائل اجتماعی مصوب گردیده است . این اهداف ارزشمند از  طریق هم افزایی تشکل های اجتماعی با تکیه بر چهار محور: جامعه مدنی، بحران، پیشگیری، و تاب آوری میسر است‌.فیروزه صابر دبیر شبکه کمک در فراز پایانی سخنرانی خود ضمن استقبال از مشارکت سازمان های جامعه مدنی در رابطه با عضویت در این شبکه یاد آوری نمود مهمترین نیاز های ما  همگرایی مدنی مبتنی بر تشکل گرایی، حرفه ای گرایی در مشارکت اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی است. 
 روابط عمومی شبکه کمک https://t.me/KomakNetwork

سمینار کاربرد هوش مدیریتی
29 مرداد 1402