برگزاری لایو با موضوع گردشگری و سرمایه گذاری سبز

19 مهر1402

کارگروه صنایع دستی و گردشگری انجمن زنان کارآفرین برگزار می کند.

آشنایی با مفهوم سرمایه گذاری سبز در گردشگری و راهکارهای تحقق آن و همچنین نقش زنان در سرمايه گذاری گردشگری سبز و توسعه پایدار با حضور خانم ها مینا شیری و افسانه احسانی
زمان چهارشنبه ۱۹ مهر
ساعت ۱۹:۳۰
در صفحه انجمن زنان کارآفرین

https://www.instagram.com/p/CyOFKOWNEPi/?igshid=NzZhOTFlYzFmZQ==

کتابانو همراه با گروه کتابخوانی
19مهر1402