دومین دورهمی کوچینگ

24مهر1402

✅کوچینگ، ابزاری برای اینکه از مدیر بودن‌مان خوشحال باشیم

✔️ آیا هیچوقت به این فکر کرده‌اید که به عنوان یک مدیر، کمتر صحبت کنید و بیشتر شنونده باشید؟ کوچینگ قابلیت خوب شنیدن را در شما بیدار می‌کند و باعث می‌شود کار سخت مدیریت برای شما دلچسب و آسان بشود. 

✔️ این‌بار در دومین دورهمی‌مان مورخ دوشنبه اول آبان  در دفتر انجمن، تجربیات‌مان را درباره این موضوع با همدیگر به اشتراک می‌گذاریم و در مورد آن گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنیم.

✔️ در این دورهمی، حرف‌هاِی یکدیگر را درباره گوش دادن فعالانه می‌شنویم:

- آیا شنونده خوبی هستیم؟

- آیا راهکاری برای شنونده خوب‌شدن وجود دارد؟

- آیا می‌دانیم که چه وقت باید حرف بزنیم و چه وقت فقط شنونده باشیم؟

- آیا تا به حال به ویژگی‌های افرادی که شنونده خوبی هستند توجه کرده‌ایم؟

در این دورهمی به ما بپیوندید تا در یک فضای تعاملی برای یکدیگر از مزایای هنر خوب شنیدن بگوییم و بشنویم.


معرفی عضو جدید
29مهر1402