معرفی عضو جدید

29مهر1402

سرکار خانم زهرا فتحیه

مدیر عامل استارت آپ توران

زمینه فعالیت : پلتفرم کشف و رشد کودک

استان محل فعالیت:قم

معرفی عضو جدید
29مهر1402