معرفی عضو جدید

29مهر1402

سرکار خانم نفیسه حاتمی خواه 

مدیر عامل شرکت کیا هوشان 

زمینه فعالیت: هوش مصنوعی- پردازش تصویر 

استان محل فعالیت :  تهران 


تغییر نشانی دومین دورهمی کوچینگ
29مهر1402