برگزاری دومین دورهمی کوچینگ

1 آبان 1402

دومین دورهمی کوچینگی انجمن زنان کارآفرین با تمرکز بر "مهارت گوش دادن " و عنوان "هنر خوب شنیدن "در محل سرای نوآوری خلاق به میزبانی شرکت بدان  ( سرکار خانم شادی صدقی نژاد)با حضور علاقمندان و تدریس سرکار خانمها فریبا یاراحمدی و رویا کوهستانی برگزار گردید.


تفاهم نامه کمیته رفاهی انجمن ملی زنان کارآفرین در راستای فرهنگ سازی کوچینگ
7آبان 1402