چهارشنبه های حقوقی شبکه

8آبان 1402

اعضا محترم انجمن زنان کارآفرین
باسلام،با توجه به اینکه انجمن ملی زنان کارآفرین عضو شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه هست امکان استفاده از خدمات چهارشنبه های حقوقی شبکه فراهم شده است.
دوستانی که علاقه مند به استفاده از این خدمات هستند میتوانند با شماره مندرج در پوستر تماس بگیرید.

ضمنا لیست اعضا انجمن زنان کارآفرین که حق عضویت سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را پرداخت نموده اند جهت استفاده از این خدمات به آن مؤسسه ارائه شده است.

گزارش بازدید از کسب وکار خانم شادی دادبین
4آبان 1402