گزارش بازدید از کسب وکار خانم شادی دادبین

4آبان 1402

گزارش بازدید از کسب و کار خانم شادی دادبین

یکی از رسالت‌های مهم انجمن زنان کارآفرین برقراری ارتباط موثر و بیشتر میان اعضای انجمن است چراکه باور داریم زمانی قادر به هم‌افزایی هستیم که ارتباط میان اعضا انجمن برقرار باشد. از این رو طبق رول گذشته برنامه بازدید از کسب و کار اعضا انجام‌می‌شود.
در همین راستا روز پنج شنبه مورخ ۴آبان ماه ۱۴۰۲ تعدادی از همراهان از جمله خانم ها :محتشمی پور ، خاوازی، مهدیون، شیرین، شریفی، حسین مردی، محجوب و خانم قیاسی در دفتر خانم شادی دادبین عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع کوشا و‌ صنعت فولاد حضور یافتند.
بخش نخست به معرفی اعضای جدید انجمن حاضر در جلسه اختصاص یافت. از جمله خانم حسین‌مردی در خصوص فعالیت‌های ارزشمندشان در صنعت سفال و آموزش این حوزه، خانم شریفی از تجربیاتشان در زمینه راه اندازی و مدیریت آژانس دیجیتال مارکتینگ منظم و خانم قیاسی در مورد واردات مواد اولیه صنایع غذایی صحبت کردند. سپس خانم دادبین در مورد هلدینگ صنایع کوشا و‌ صنعت فولاد و فعالیت‌های ارزشمندشان در زمینه روانشناسی و تدریس روانشناسی سازمانی و ظرفیت این فضا جهت ارائه خدمت به اعضای انجمن مواردی را اعلام کردند. با توجه به ظرفیت‌های آموزشی موجود در مجموعه خانم دادبین، امیدواریم بتوانیم همکاری‌هایی را در راستای ارائه خدمت اعضا انجام دهیم.
در قسمت پایانی جلسه آقای پاک‌روان از اعضای هیئت مدیره مجموعه هلدینگ صنایع کوشا نکاتی را جهت همکاری بیشتر مجموعه فنی حرفه‌ای و انجمن اعلام کردند که مقرر شد در هیئت مدیرها مورد بررسی قرار گیرد.

معرفی عضو جدید
15آبان 1402