معرفی عضو جدید

15آبان 1402

سرکار خانم آزاده کریمی

  مدیر عامل شرکت زیست التیام سپنتا 

 زمینه فعالیت: تولید لارو مگس لوسیلیا سریکاتا ( درمان زخم های مزمن)   

 استان محل فعالیت : اصفهان


امور رفاهی
16 آبان 1402