نگاهی به اهداف و برنامه های انجمن در سال 1401

29 فروردینانجمن زنان كارآفرين در نزدیک به دو دهه فعاليت خويش با حضور زنان توانمند و كارآفرين ،معرفی آنان در سطوح مختلف و بهره مندی از تجارب آنان توانسته است كارنامه ی پرباري برای خويش تهيه نمايد.
اينك با ورود به قرن جديد و آغاز سال نو می خواهيم نگاه دوباره ای به اهداف آن وفعاليت هايی كه برای سال ١٤٠١ تدوين كرده ايم،بيندازيم.
می خواهيم با هم فكری و هم افزايی اعضا با نيرويی مضاعف گام های تازه ای به سمت تحقق اهداف انجمن برداريم.
دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ منتظر شما هستیم.
در صفحه اینستاگرام انجمن زنان کارآفرین همراه ما باشید.

انجمن زنان کارآفرین on Instagram: “انجمن زنان كارآفرين در نزدیک به دو دهه فعاليت خويش با حضور زنان توانمند و كارآفرين ،معرفی آنان در سطوح مختلف و بهره مندی از تجارب آنان…


آموزش روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن توسط رئیس کمیته پژوهش
28 فروردین