کارگاه آموزشی خلق ایده کسب وکار

30آبان 1402

ازبرنامه های گرامی داشت هفته جهانی کارآفرینی ،
همکاری انجمن زنان کارآفرین و سازمان ملی کارآفرینی
کارگاه آموزشی با موضوع خلق ایده کسب و کار
با ارائه کتایون سپهری
زمان سه شنبه ۳۰ آبانماه ساعت ۱۳

همراه ما باشید.

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای انجمن زنان کارآفرین به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی
30آبان 1402