نشست هم اندیشی کشاورزی، تغییر اقلیم و نقش زنان روستایی

اول آذر 1402

در ادامه برنامه های گرامی داشت هفته جهانی کارآفرینی کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین برگزار می کند:

نشست هم اندیشی کشاورزی ،تغییر اقلیم و نقش زنان روستایی خانم دکتر مریم طهماسبی مشاور وزیر در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایر، سرکار خانم دکتر زهرا رهایی پژوهشگر حوزه کسب و کار زنان و مشاور کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین و خانم شیرین پارسی عضو هیات مدیره و رئیس کارگروه کشاورزی و محیط زیست انجمن زنان کارآفرین
زمان چهارشنبه ۱ آذر
#کشاورزی#زنان#توسعه#عشایر#روستا#جهادکشاورزی
#انجمن_زنان_کارآفرین#کارگروه_کشاورزی_محیط_زیست
#هفته_جهانی_کارآفرینی
#کارآفرینی#کارآفرین.

زنان و نقش آنها درکارآفرینی استارت آپ ها
3 آذر 1402