جلسه کمیته عضویت

29آبان 1402

جلسه کمیته عضویت انجمن زنان کارآفرین با متقاضیان عضویت در محل دفتر انجمن برگزار شد.
در این جلسه ۵ نفر از علاقه مندان به عضویت در جلسه حضور داشتند.
پس از درخواست و ارسال مدارک و بررسی اولیه مدارک ،جلسه حضوری با متقاضیان انجام می‌گیرد که در صورت تایید و پس از بازدید کسب و کار پذیرش یا عدم پذیرش به متقاضیان اعلام میگردد.
در صورتی که علاقه مند به عضویت در انجمن هستید به سایت انجمن به آدرس www.nawe.ir درخواست عضویت مراجعه فرمایید.

#انجمن_زنان_کارآفرین #کمیته_عضویت#نهادمدنی
#فعالیت_اجتماعی#زنان #زنان_موفق #زنان_نقش_آفرین #فعالیت_اجتماعی_زنان
https://www.instagram.com/p/C0Gdua6tuXp/?igshid=ZDBjMWI0ZjMxOQ==

بیست سالگی انجمن زنان کارآفرین
7 آذر 1402